กลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก

ชื่อสื่อ: กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องตลก
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์:
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

กดเพื่อดาวน์โหลด  กลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ