คืนความสุข คืนรอยยิ้ม ผู้สูงวัย

ชื่อสื่อ: คืนความสุข คืนรอยยิ้ม ผู้สูงวัย
ประเภท: ภาพพลิก
ผลิตเมื่อ: ไม่ระบุ
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

คืนความสุขคืนรอยยิ้มผู้สูงวัย

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ