คู่มือเทคนิคการสอนทันตสุขศึกษาอย่างง่ายโดยใช้ละครเป็นสื่อ

ชื่อสื่อ: คู่มือเทคนิคการสอนทันตสุขศึกษาอย่างง่ายโดยใช้ละครเป็นสื่อ
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2559
ผู้สร้างสรรค์: นางผุสดี  จันทร์บาง
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

กดเพื่อดาวน์โหลด  คู่มือเทคนิคการสอนทันตสุขศึกษาอย่างง่ายโดยใช้ละครเป็นสื่อ

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ