น้ำตาลศัตรูร้ายทำลายฟัน

ชื่อสื่อ: น้ำตาลศัตรูร้ายทำลายฟัน
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์: สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

  น้ำตาลศัตรูร้ายทำลายฟัน.jpg

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ