อุบัติเหตุฟันแท้หลุดจากเบ้า

ชื่อสื่อ: ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุฟันแท้หลุดจากเบ้า
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์: กลุ่มพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข

กดเพื่อดาวน์โหลด  ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุฟันแท้หลุดจากเบ้า

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ