แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ

ชื่อสื่อ: แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: ไม่ปรากฏ
ผู้สร้างสรรค์:
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

กดเพื่อดาวน์โหลด  แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ