คู่มือตรวจรอยโรคในช่องปากด้วยตนเอง

]

ชื่อสื่อ: คู่มือตรวจรอยโรคในช่องปากด้วยตนเอง
ประเภท: หนังสือ/คู่มือ
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2554
ผู้สร้างสรรค์: โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): สสส. และ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

กดเพื่อดาวน์โหลด    คู่มือตรวจรอยโรคในช่องปากด้วยตนเอง.pdf

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ