หญิงวรรณลี

ชื่อสื่อ: หญิงวรรณลี 
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2561
ผู้สร้างสรรค์: ทพญ.กานต์สิริ  โตโพธิ์ไทย, ทพ.ศิลป์  ชินศิรประภา
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): ทพญ.กานต์สิริ  โตโพธิ์ไทย, ทพ.ศิลป์  ชินศิรประภา

หญิงวรรณลีฟันดี.jpg หญิงวรรณลีรักฟันน้ำนม.jpg หญิงวรรณลีแปรงฟัน.jpg หญิงวรรณลีใช้ไหมขัดฟัน.jpg หญิงวรรณลี.jpg

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ