666สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปาก

ชื่อสื่อ: 666สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปาก 
ประเภท: infographic
ผลิตเมื่อ: พ.ศ.2561
ผู้สร้างสรรค์: ทพญ.กานต์สิริ  โตโพธิ์ไทย
เจ้าของ (ลิขสิทธิ์): ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

666สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปาก.jpg

 

หมายเหตุ: ข้อตกลงในการใช้สื่อ