DONATE สนับสนุนสื่อให้ผู้ที่ต้องการ

แม้ว่า 32ZEE จะเป็นคลังรวมสื่อด้วนสุขภาพช่องปากให้ดาวน์โหลดมากมาย  แต่สื่อบางประเภทเหมาะกับรูปแบบสิ่งพิมพ์มากกว่า เช่น นิทานสำหรับเด็ก หรือโปสเตอร์  แต่ไม่รู้จะไปหาจากไหน  หรือบางทีใน 32ZEE มีให้ดาวน์โหลดเป็น pdf แต่ก็ไม่มีงบประมาณสำหรับพิมพ์สื่อเพื่อใช้งาน    เราจึงมีช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับผู้สร้างสรรค์สื่อเพื่อขอสื่อในรูปแบบพิมพ์ (ถ้ามี) หรือติดต่อเพื่อขออนุญาตพิมพ์สื่อ   รวมทั้งประชาสัมพันธ์หาผู้บริจาคช่วยสนับสนุนงบประมาณในการพิมพ์  เมื่อได้สื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้วเราจะจัดส่งไปให้ผู้ที่ต้องการค่ะ  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น

เมื่อมีผู้ที่ต้องการสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เราจะมาประกาศในช่องทางนี้ค่ะ  ผู้ใจบุญท่านไหนสนใจอยากช่วนสนับสนุน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ตามประกาศเลยค่ะ

ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถส่งรายละเอียดมาที่อีเมล  32ZEE.com@gmail.com  หรือส่งข้อความที่ FB page: Mouth มันส์ ฟันดี

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนค่ะ
32ZEE