ข้อตกลงในการใช้สื่อ

สัญญาอนุญาต

32 ZEE เป็น website สำหรับแบ่งปันสื่อด้านสุขภาพช่องปาก  ลิขสิทธิ์ของผลงานสื่อทุกชิ้นที่ปรากฏ เป็นของเจ้าของ (ลิขสิทธิ์) ซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น   สำหรับบทความ ข่าวสาร ข้อคิดเห็น ที่ปรากฎในเว็บ และสื่อต่าง ๆ ที่แบ่งปันใน 32ZEE.com ถ้าไม่มีการระบุข้อตกลงอื่นเป็นพิเศษ ขอให้ยึดถือตามข้อตกลงนี้ค่ะ

  1. อนุญาตให้ดาวน์โหลดสื่อไปใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  2. ถ้าไม่มีการระบุข้อตกลงอื่นใดเป็นพิเศษ ให้ยึดตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC)   ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
    • ระบุที่มา (Attribution – BY): อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถนำสื่อไปเผยแพร่ แจกจ่ายใน website หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ โดยต้องระบุที่มา และทำ link มายังหน้าแสดงรายละเอียดของสื่อนั้น ๆ
    • ไม่ใช้เพื่อการค้า (NonCommercial – NC): ไม่อนุญาตให้นำสื่อไปขายหรือใช้เพื่อการค้า
    • ไม่ดัดแปลง (NoDerivatives – ND): หากต้องการดัดแปลงสื่อ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์สื่อดั้งเดิมก่อนเท่านั้น
  3. ไม่อนุญาตให้ทำ Hotlink กับทุกสื่อที่ปรากฏในเว็บ

ประกาศเมื่อ 1 มกราคม 2561