NEED ต้องการสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์

แม้ว่า 32ZEE จะเป็นคลังรวมสื่อด้วนสุขภาพช่องปากให้ดาวน์โหลดมากมาย  แต่ตระหนักดีว่าสื่อบางประเภทเหมาะกับรูปแบบสิ่งพิมพ์มากกว่า เช่น นิทานสำหรับเด็ก หรือโปสเตอร์  แต่ไม่รู้จะไปหาจากไหน  หรือบางทีใน 32ZEE มีให้ดาวน์โหลดเป็น pdf แต่ก็ไม่มีงบประมาณสำหรับพิมพ์สื่อเพื่อใช้งาน

ตรงนี้จะเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ค่ะ เราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับผู้สร้างสรรค์สื่อเพื่อขอสื่อในรูปแบบพิมพ์ (ถ้ามี) หรือติดต่อเพื่อขออนุญาตพิมพ์สื่อ   รวมทั้งประชาสัมพันธ์หาผู้บริจาคช่วยสนับสนุนงบประมาณในการพิมพ์ เมื่อได้สื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้วเราจะจัดส่งไปให้ผู้ที่ต้องการค่ะ

เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงสื่อด้านสุขภาพช่องปากได้   ขอขอบคุณค่ะ
32ZEE